Tarnijale

Ostame tootmise jaoks kontrollitud ja FSC® sertifitseeritud puitu ainult Eesti aladelt.

Meie kehtivad FSC sertifikaadid ning Combimil Sakala OÜ omab lisaks PEFC sertifikaati

Combimill Sakala OÜ
FSC Mix Credit NC-COC-009099-C
FSC Controlled Wood NC-CW-009099-C
PEFC certified PBN-PEFC/COC-009099-D
Sakala palgi kvaliteedinõuded

Combimill Reopalu OÜ
FSC Mix Credit NC-COC-009099-E
FSC Controlled Wood NC-CW-009099-E
Reopalu palgi kvaliteedinõuded

Rakendame FSC tarneahela juhtimissüsteemi, vältimaks järgmistest allikatest pärineva illegaalse puiduga kauplemist:

a) illegaalselt varutud puit;
b) puidu varumisel on rikutud kodanikuõigusi ja traditsioonilisi õigusi;
c) puit on varutud metsadest, kus kõrge kaitseväärtus on majandamistegevuse tõttu ohustatud;
d) puit on varutud istandikeks muudetud looduslikest metsadest või mitte metsamaana kasutusele võetud aladelt;
e) puit pärineb metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud taimedega.