Projekt

Projekt „Puidutöötluse parendamine Combimill Sakala“


Projekti „Puidutöötluse parendamine Combimill Sakala“ eesmärk on ettevõtte ressursikasutuse ja ressursitootlikkuse parandamine, kvaliteetse saematerjali väljatuleku suurendamine ja tootmisjääkide vähendamine.

Projekti käigus kasutusele võetavate uute tehnoloogiatega kaasneb tootevaliku laiendamine ja tootmisvõimsuste suurendamine ning paraneb ressursikasutus 5,12%. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 1 174 931,45 eurot.